Fredensborg Institution

Søg

FRITIDSPAS

Fra 2013 og fremadrettet er det muligt for vanskeligt stillede familier at søge om tilskud til fritidslivet, et såkaldt Fritidspas. Fritidspasset kan søges som tilskud til børn mellem 0-18 år. 

Fritidspasset er et tilskud, der kan dække et kontingent og evt. udstyr som er nødvendig for at deltage i fritidstilbuddet.

Fritidspasset gives for et halvt år ad gangen, hvorefter der skal genansøges. Der gives tilskud på op til 1500 kr. om året til kontingent og deltagerbetaling, mens tilskud til udstyr og ture vurderes i samarbejde med fritidsvejlederne.

Ansøgningen om et Fritidspas findes ved at trykke på nedenstående link.

Tilskudsblanket