Skip til hoved indholdet

I musikskolens vedtægter står der i  §2 om musikskolens formål:

  • Gennem udvikling af børnenes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.
  • At brbringe den enkelte elev instrumentale/ vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent.
  • Gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.
  • At virke til at fremme det lokale musikmiljø.

Følg linket til hjemmesiden her: http://fredensborgmusikskole.dk/om-musikskolen, hvor du kan finde information om undervisning osv. 

ny