Skip til hoved indholdet
    Hjem Tilskud til fritidslivet Socialpædagogisk tilskud

Socialpædagogisk tilskud

Socialpædagogisk tilskud gives til børn med særlige behov.

Husstandens indkomstforhold vil være med i vurderingen ved bevilling af dette.

 

1 voksen i husstanden

Antal børn i familien Grænse pr. familie
0 160.548
1 208.711
2 256.886
3 305.049 
4 353.212
5 401.375
6 449.538

 

2 voksne i husstanden

Antal børn i familien Grænse pr. familie
0 240.828
1 288.991
2 337.154
3 385.317 
4 433.493
5 481.656
6 529.819

 

Børn, hvis udvikling og trivsel giver anledning til bekymring. Børn med udviklingsmæssige problemer, der påvirker barnets generelle udvikling negativt på et eller flere områder, f.eks. sprogligt, socialt motorisk og følelsesmæssigt.

Eksempler på børn, som kan have særlige behov:

• Børn i sorg/krise (f.eks. dødsfald eller sygdom i familien)

• Børn berørt af skilsmisse

• Børn, som har svært ved at indgå i sociale relationer og danne venskaber

• Børn med adfærdsvanskeligheder (f.eks. meget udadrettede eller meget indadvendte børn)

• Særligt begavede børn

• Børn med fysiske handicaps eller skavanker (f.eks. overvægt)

• Børn med psykosomatiske symptomer (ondt i maven, ondt i hovedet)

• Børn fra socialt belastede familier

• Børn, som at har fået stillet en diagnose (f.eks. ADHD, Aspergers, Autisme e.l.)

 

Forudsætning for at få et socialpædagogisk tilskud er, at barnet falder ind under målgruppen og at dette kan understøttes af en fagperson i barnets omgangskreds. Det kan være en lærer, pædagog, støttekontakt, psykolog, AKT-lærer, sundhedsplejerske eller sagsbehandler.

 

Efter retssikkerhedsloven § 11, stk. 2 har du pligt til at underrette kommunen, hvis der er ændringer i de meddelte oplysninger af væsentlig og varig karakter. Dette kan eventuelt ske telefonisk. Til kontrolformål kan kommunen indhente oplysninger. Blandt andet i elektronisk form – om økonomiske forhold m.v. fra for eksempel andre offentlige myndigheder, jævnfør retssikkerhedslovens § 11a, stk. 2.

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., hvis modtageren har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen behandler om dig/jeres og barn/børn. De kan kræve forkerte oplysninger rettet.

Fritidsbutik

Fritidsbutik

Rådhuset, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Tilgængelighedserklæring