Skip til hoved indholdet
Fritidspas

Fritidspas

Det er muligt for vanskeligt stillede familier at søge om tilskud til fritidslivet, et såkaldt Fritidspas. Fritidspasset kan søges som tilskud til børn mellem 0-17 år. 

Fritidspasset er et tilskud, der kan dække et kontingent og evt. udstyr som er nødvendig for at deltage i fritidstilbuddet. Der gives tilskud på op til 1.500 kr. om året til kontingent og deltagerbetaling, mens tilskud til udstyr og ture vurderes i samarbejde med fritidsvejlederne.

Fritidspasset gives for et år ad gangen, hvorefter der kan genansøges.

Det er fritidsvejlederne i Fritidsbutik, som står for at administrere og uddele Fritidspas. Vejlederne giver også gerne råd og vejledning i forbindelse med opstart i fritidsaktiviteter. 
For at kunne give tilskud til både økonomisk og socialpædagogisk fritidspas har vi brug for at kende dine indtægtsforhold. ​Ved at underskrive og indsende ansøgningen giver du et samtykke til, at Fritidsbutik må indhente oplysninger om dine økonomiske forhold.

ny